Archívy členská sekcia - Homeopatické poradenstvo v Nitre - www.ferencziova.sk

Category Archives for "členská sekcia"

homeopatikum Berlin Wall

Homeopatikum Berlin Wall

Niekedy sa v homeopatii vyskytnú lieky, ktorým spočiatku nevenujeme pozornosť, alebo sa ich význam zdá nulový. Po ich preskúmaní však časom zistíme, aké aktuálne  a výrazné ich použitie môže byť. Súčasná doba a rozdeľovanie spoločnosti múrmi vytiahlo na povrch aj témy Berlínskeho múru,  

"Skúška lieku Berlin Wall, čiže berlínsky múr bola urobená v 90-tych rokoch, keď nejaký prezieravý človek rýchlo uchmatol kúsok berlínskeho múru predtým než ho zvalili. Existuje niekoľko hlbokých provingov. Bezpochyby ide o úžasný liek. Používam ho už veľa rokov a na základe klinických skúseností sa mi jeho obraz postupne ešte viac odhaľuje. Opakovane som videl ako rýchlo zapadli veci v klientovej mysli, pretože tento liek umožnil rýchle pochopenie súvislostí medzi udalosťami a situáciami. Heuréka!"
Pri tom, aký bláznivý je dnešný svet si myslím, že liek Berlin wall bude ešte dôležitým liekom pri viacerých situáciách."

D D Dasi. Principal. Dhanvantari College of Homeopathy

UI/UX Designer

Declan Hammond píše o skúške tohto lieku:

Z provingov a desiatok prípadov z praxe, Declan Hammond poskytol nasledujúci obraz lieku (po dvojročných skúsenostiach):

 • Pocit odvrhnutia a SEPARÁCIE je spoločným symptómom u všetkých pacientov. Nevydržateľné utláčanie zvonka, ktoré spôsobí explóziu alebo uzavretie tlaku dovnútra pacienta - implóziu; obrovské zúfalstvo
 • Útlak (politický, rodinný, zneužitie-sexuálny, náboženský, šikanovanie) a vnímanie seba ako obete, potláčaný vo svojej kreativite.
 • Stavy posadnutia (d.d. Stram, Bell, Hyos).
 • Deti ambicióznych rodičov, ktoré sú tlačené do vecí (d.d. Carc).
 • Pracovníci v starajúcich sa profesiách, ktoré vedú k vyhoreniu alebo k odumretiu mozgu.
 • Akútne: pri oponovaní, ktoré nevieme ustáť: nemocnice, súdne spory.
 • Neopísateľné zlo/temnota.
 • Neukazuje nič: MASKA, bez úsmevu.
 • Podozrievavý, nesvoj, vyhýbavý pohľad; nedokáže sa vám pozerať do očí.
 • Sklesnutá hlava, pocit akoby bol ubitý.
 • Častý plač, slzy tečú; premohol ich pocit otupenia alebo zúfalstva.
 • Hlboký žiaľ, o ktorom nedokážu hovoriť, nevyslovený, ale visí vo vzduchu.
 • Depresia, pocit temnoty, totálnej izolácie, samoty, zúfalstva.
 • Panika, potreba uniknúť ale nedokážu to. ZDESENIE.
 • Pocit, akoby mali vymytý mozog, nedostatok odvahy oslobodiť sa, neschopní oslobodiť sa od minulosti (interkurentný liek ktorý pomáha  spojiť sa s potlačenou traumou prežitou v minulosti).
 • Nič sa nevydarí; neverí vo vyliečenie.
 • Bezbolestnosť (d.d. Op, Stram, Hell).
 • Agresivita smerovaná voči sebe samému (drogy, alkohol, naraziť autom do auta oproti, otrieskať sa o stenu).
 • Impulzívnosť - hocičo sa môže stať (Merc, Prot).
 • Agresivita voči iným alebo zvieratám (je tým fascinovaný). Dieťa, ktoré zavesí mačku na špagát okolo krku, aby zistilo, čo sa stane.
 • Zrada.
 • Pocit viny, neustupujúci.


Fyzicky

 • ASTMA, pocit valcovania, drvenia hrudníka, dusenie sa.
 • Bolesť hlavy, pocit drvenia vo vnútri, congescia, návaly depresie a fotofóbie; dávajú pocit vylúčenia a izolácie.
 • Po porážke, pre časti, ktoré ešte nezrástli.
 • Dočasná slepota a hluchota pri emocionálnych situáciách.
 • Stuhnutosť kĺbov, zaseknutosť.
 • Dupuytrenova kontraktúra.
 • Prázdnota, diera v čreve (vredy).
 • Narkolepsia (20 hodín denne).
 • Nespavosť.
 • Potom, čo zlyhali správne indikované lieky, na otvorenie prípadu.

• Ako interkurentný liek

Vidím veľkú paralelu medzi aktuálnou situáciou v spoločnosti a týmto liekom. Preto je dobré o ňom vedieť a v prípade potreby použiť.
homeopaticka konzultacia

Mlieka – hlavné témy

Mammals


• Injustice.

• Rebellious

• Deft authority

• Abuse

• Exploit

• Desire to relax

• Alcohol

• Alone, privacy


LAC’S
 • Care

 • Nurture

 • Feed

 • Protect

 • Dirty

 • Guilty

 • Naked

 • Energetic

 • Body image

 • Body parts

 • Alert

 • Acute senses especially smell

 • Stink

 • Disoriented, confused

 • Drug-­‐like state

 • Addictions, drug abuse, medicine abuse.

 • About to hear bad news• Circles • Danger • Threat • Pregnancy, menses, • infertility, breast feeding • Abortion • Group, family • Outcast • Devalued • Undervalued • AdoptionLac Defloratum


 • Suicidal, no fear of death

 • Low self esteem

 • Has no voice, suppressed, forced by authority

 • Cannot think

 • Feels suffocated

 • Fear of narrow places

 • Welcomes death

 • Left out neglected my mother, friends, community

 • Adoption


• Isolation, neglect • Convent, meditate • Socializing • Frightful • Help crippled people • Aggravation milk • Restore flow of milk • Tubercular • Constipation


Lac Asinum

The patient has a strong personal sense of injustice and sees himself as a victim; innocent, passive, without defense in an environment devoid of compassion.

-­‐ Le Roux Patricia.


Beast of burden • To carry something special. • Can rely on it • Load • Curse • Punishment • Ridiculed, laughed at • Humiliation • Idiot • Obstinate
• Keepers of secrets Servant, slave • Shame • Unworthiness • Taken for granted • Exploitation • Stupid • Self esteem • Self confidence • Indecisiveness • Avoids danger • CautiousLac Cameli Dormedarii


Rebellious • Argumentative; tantrum • Disregard authority figures • Hindered, blocked, not smooth • Distracted • Memory weak • Disorganized • Thoughts scattered • Mentally alert • Teenage years • Relationship issues • Desires privacy • Body image • Dress provocatively • Look good • Comfortable with opposite sex • Confidence issues • Good opinion of others • Emotionally stable

 • Chilled out

 • Relaxed feeling

 • Energy increased

 • Adrenalin rush

 • Disinclination to exercise

 • Tired

 • Rain feels happy in

 • Food issues

 • No pleasure in eating

 • Breast feeding thoughts of

 • Alcohol desires

 • Issues with pregnancy, menstruation

Lac can


Worthless • Hopeless • Fearful-­‐ disease, death, insanity • Self contempt • Very forgetful • Absent minded • Floating in air • Disgust • Hate • Delusions- wears someone else’s nose • Fear of snakes • Oversensitive nerves cannot tolerate touch • Erratic pains, changing sides

 • Glistering, shining parts

 • Hysteria

 • Numbness all over the body

 • Washes hands often

 • Dreams of missing trains

 • Dreams of hell

 • Distressing

 • Vermin; creeping things all over body – hallucinations


Lac Caprinum


Search for high position which affords protection against threat or attack.

Scapegoat – losing high social position in society

Hiding Camouflaging Deluding Indifference

• Deceiving, telling lies

• Shameless sexuality

• Overcrowding – fight for one’s own space, unwillingness to compromise on it

• Sense of being attacked, approached, touch, danger is a key theme.

• Hurried, restlessness


Lac Delphinum


Dolphins love to swim round and round and do so especially during sleeping when only one half of their brain shuts down. Mental alertness even in sleep.

Remarkable percipience due to sonar capacities, not only can they look into the bodies of other marine animals , they can assess the emotional state of another dolphin. (Natural Healers)

Dolphins uses the ears and throat rather than the eyes to connect with its environment.


Fun-­‐loving • Laughter • Play • Circles • Black v/s White • Clairvoyant • Percipient • Calm in face of danger • Fearless •Peaceful • Broad, wide, huge • Intrusion • Hiding, covering up • Exposure • Guilt with responsibility • Self-­‐assured, confident • Detached, isolated, separated • Spaced out • Natural healers for brain damaged children • Autistic children
Lac Equinum


Desire to be of service

Need to be productive

Worrying about needing to make money

Feelings of hardships

Working too hard

Confrontational, difficulties, problems

Pursued

Strong desire to help especially family, need to be serving

• Fail everything will

• Hindered, trapped

• Frustration

• Unsuccessful, thwarted attempts

• Out of control sinking in quick sand

• Parkinson’s and seizures in children

• Devalued

• Hearty diet

• Unfocused compensated by

• Cancer miasm efficiency and organised


Lac Felinum


Tension between state of dependence and need for independence • Prostitute • Low self esteem • Self contempt • Dirty • Hatred • Self destructive • Fear pointed objects of • Syphilis miasm
• Affects the eyes • A/f Unloved by father • Intolerance of force, obligation and pressure • Independence, freedom desire • Dislike closed places, desire fresh air • Suspicious, curious • Opportunistic, Cunning • Submitted myself sexually to preserve relationship • Flirt • Spiritual • Floating, walking on cloudsLac Humanum


• Selfish v/s unselfish

• Group v/s the self

• Antagonism – sympathetic, helpful or selfish, self centered

• Two wills

• Disgust

• Impulses to self harm, injure others

• Despair

• Helpful

• Uncaring, indifference

• Balance right and left hemisphere of brain

• Family, community, friends, large houses

• Alone, forsaken, unloved

• Stay alone and concentrated

on your aim

• Be alone but not lonely

• A/F lack of nurture, breast feed by mother

• Eating disorders, addictions. • Craving ginger

• Want of self control

• Miasm cancer

• Dreams of flying. Floating


Lac Leonium


I am the emperor • Resentment • Overburdened • Lacks respect to others • Pride • Strong/weak • Pounce/jump • Powerful • Lazy • Hard-­‐hearted • Protective • Independence • Control
Domination intolerance • Honor wounded • Embarrassment • Naked • Indignation • Ego hurt • Arrogant, haughty • Contemptuous, reproaches • Theft • Big, huge • Cancer/syphilitic miasm


Lac Loxodonta Africana


. Matriarchal social grouping • Homeless • Rejoicing, caressing, kissing • Positive emotions • Moody • Nature, sea, water • Playing in water ameliorates • Positiveness v/s despair • Psora • Body is big soft bag with heart beating in middle • Frustration, anxiety as regards conception • Ensuring well being of foetus IVF, miscarriage, abortion family
. Lightness, floating in air • Murder, brutality, violence • Extreme devotion for its young • Profoundly grieved by death in • Ancient, timeless • Time passes quickly • Difficulty in thinking and comprehending • Eat enormous amounts • Hunger, cells starving • Feeding peopleLac Lupinum (wolf)


Rejected • Out cast • Confined to lurk in shadow • Gypsises • Displaced, trying to find way home • Roaming • Outsider/ intruder • Looked down upon
Suffering women's through ages • Enclosures, crowded, tunnels • Broad/wide/huge/expansive • Red and black colour • Good communication • Heightened or finely tuned senses • Emboldened/ self-­‐entitled • Longing for wild/nature • A/F Abandonment • World too left brained • Exercise, dance, playful • . Desire deep friendships, relationships • Protection of children in danger


Lac Macropi Gigantei (Kangaroo)


. Miscommunication

• Dispossession

• Patriarchy/Matriachy

• Exhaustion

• Organized

• Nostalgia for the past

• Homesick

• Lonely feeling of being left out

• Secretive

• Focused on motivating

self

• Self-­‐doubt of being successful

• Frustration

• Productive in spite of aches and pains

• Hostile attitude


Lac Maternum


Incarnation

Disconnection between spirit and body

A/F:-­‐ birth in physical world, drug abuse, drug assisted birth, tainted colostrum

Heightened senses

Indifference/sociable

Disorientation, absent minded

• Moods changeable/emotionally balanced

• Despairing, indifferent and weary of life

• Forsaken, estranged, forsaken, isolation

• Loathing oneself, antagonism with self

• Confusion of mind/ clarity

• Mutilation face skinless cadaver byLac Oryctolagus Cunicilus (rabbit)


Late for an important date Hyperactive/ fruitless activity Unmotivated

Impatience

Chilly patient, lack of body heat

Aggravation menses, infertility

Forgetful, concentration difficult

Timid/ confidence want of/confident

Honor wounded

• Anxious

• Fearful

• Unfeeling emotional and physical senses

• No nervousness, no excitement before exam

• Calm, relaxed, indifferent

• Unsympathetic/ sympathetic

• Time loses track of

• Time passes too slowly/ quickly

• Dwells on past

• Dreams accidents


Lac Phoca Vitulina (Harbour seal)

• Separation •

• Neglected •

• Forsaken •

• Compassion, hug, consolation •

Psora if I struggle, I will survive Clarity

Focused

High feeling

• Danger, sense of panic alone •

when sense of

• Punch, beaten •

• Legs gone, legs not there, •

wheelchair

• Drugs, addiction, gambling

• Disorientation

• Dimensions/ perspective altered

Drugged, euphoric state

Confused time and space

Life is unpleasant

• Stink everything does

• Need for personal space

• History, past, museums

• Sea, water, swim


Lac Suillinum (Pig)


Dirty

Filthy

Intelligent, adaptable, social animal

Forsaken – distanced, wide spaces, unable to contact

Anticipatory anxiety – fear, nervous, hurried, starting from noise, scream

Slowness, lazy, being behind

Drug-­‐like, dream-­‐like no distinction between self and surrounding

Disgust War

• Incompatible contradictions example odourless gas that stinks

• Step away from task

• Fraud, betray, deceive

• Cover-­‐up, camouflage, concealed • Detect, track down

• Jewellery, treasure, guard

• Danger of being stolen

• Mother possessive

• Vertigo from abuse of alcohol

• Prisoner of war

• Desire chocolate, milk

• Syphilis

. Peripartal pelvic pain

. Forsaken

Pin It on Pinterest