Archívy trauma - Homeopatické poradenstvo v Nitre - www.ferencziova.sk

Tag Archives for " trauma "

homeopatikum Berlin Wall

Homeopatikum Berlin Wall

Niekedy sa v homeopatii vyskytnú lieky, ktorým spočiatku nevenujeme pozornosť, alebo sa ich význam zdá nulový. Po ich preskúmaní však časom zistíme, aké aktuálne  a výrazné ich použitie môže byť. Súčasná doba a rozdeľovanie spoločnosti múrmi vytiahlo na povrch aj témy Berlínskeho múru,  

"Skúška lieku Berlin Wall, čiže berlínsky múr bola urobená v 90-tych rokoch, keď nejaký prezieravý človek rýchlo uchmatol kúsok berlínskeho múru predtým než ho zvalili. Existuje niekoľko hlbokých provingov. Bezpochyby ide o úžasný liek. Používam ho už veľa rokov a na základe klinických skúseností sa mi jeho obraz postupne ešte viac odhaľuje. Opakovane som videl ako rýchlo zapadli veci v klientovej mysli, pretože tento liek umožnil rýchle pochopenie súvislostí medzi udalosťami a situáciami. Heuréka!"
Pri tom, aký bláznivý je dnešný svet si myslím, že liek Berlin wall bude ešte dôležitým liekom pri viacerých situáciách."

D D Dasi. Principal. Dhanvantari College of Homeopathy

UI/UX Designer

Declan Hammond píše o skúške tohto lieku:

Z provingov a desiatok prípadov z praxe, Declan Hammond poskytol nasledujúci obraz lieku (po dvojročných skúsenostiach):

 • Pocit odvrhnutia a SEPARÁCIE je spoločným symptómom u všetkých pacientov. Nevydržateľné utláčanie zvonka, ktoré spôsobí explóziu alebo uzavretie tlaku dovnútra pacienta - implóziu; obrovské zúfalstvo
 • Útlak (politický, rodinný, zneužitie-sexuálny, náboženský, šikanovanie) a vnímanie seba ako obete, potláčaný vo svojej kreativite.
 • Stavy posadnutia (d.d. Stram, Bell, Hyos).
 • Deti ambicióznych rodičov, ktoré sú tlačené do vecí (d.d. Carc).
 • Pracovníci v starajúcich sa profesiách, ktoré vedú k vyhoreniu alebo k odumretiu mozgu.
 • Akútne: pri oponovaní, ktoré nevieme ustáť: nemocnice, súdne spory.
 • Neopísateľné zlo/temnota.
 • Neukazuje nič: MASKA, bez úsmevu.
 • Podozrievavý, nesvoj, vyhýbavý pohľad; nedokáže sa vám pozerať do očí.
 • Sklesnutá hlava, pocit akoby bol ubitý.
 • Častý plač, slzy tečú; premohol ich pocit otupenia alebo zúfalstva.
 • Hlboký žiaľ, o ktorom nedokážu hovoriť, nevyslovený, ale visí vo vzduchu.
 • Depresia, pocit temnoty, totálnej izolácie, samoty, zúfalstva.
 • Panika, potreba uniknúť ale nedokážu to. ZDESENIE.
 • Pocit, akoby mali vymytý mozog, nedostatok odvahy oslobodiť sa, neschopní oslobodiť sa od minulosti (interkurentný liek ktorý pomáha  spojiť sa s potlačenou traumou prežitou v minulosti).
 • Nič sa nevydarí; neverí vo vyliečenie.
 • Bezbolestnosť (d.d. Op, Stram, Hell).
 • Agresivita smerovaná voči sebe samému (drogy, alkohol, naraziť autom do auta oproti, otrieskať sa o stenu).
 • Impulzívnosť - hocičo sa môže stať (Merc, Prot).
 • Agresivita voči iným alebo zvieratám (je tým fascinovaný). Dieťa, ktoré zavesí mačku na špagát okolo krku, aby zistilo, čo sa stane.
 • Zrada.
 • Pocit viny, neustupujúci.


Fyzicky

 • ASTMA, pocit valcovania, drvenia hrudníka, dusenie sa.
 • Bolesť hlavy, pocit drvenia vo vnútri, congescia, návaly depresie a fotofóbie; dávajú pocit vylúčenia a izolácie.
 • Po porážke, pre časti, ktoré ešte nezrástli.
 • Dočasná slepota a hluchota pri emocionálnych situáciách.
 • Stuhnutosť kĺbov, zaseknutosť.
 • Dupuytrenova kontraktúra.
 • Prázdnota, diera v čreve (vredy).
 • Narkolepsia (20 hodín denne).
 • Nespavosť.
 • Potom, čo zlyhali správne indikované lieky, na otvorenie prípadu.

• Ako interkurentný liek

Vidím veľkú paralelu medzi aktuálnou situáciou v spoločnosti a týmto liekom. Preto je dobré o ňom vedieť a v prípade potreby použiť.

Pin It on Pinterest