Ochrana osobných údajov - Homeopatické poradenstvo v Nitre - www.ferencziova.sk

Ochrana osobných údajov

Obsah a účel tohoto dokumentu

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov, ktoré mi poskytujú návštevníci webových stránok www.ferencziova.sk.

Účelom tohoto dokumentu je oboznámiť vás s vašimi právami a poskytnúť informácie o tom, čo budem s vašimi osobnými údajmi robiť.

Vaše osobné údaje spracúvam podľa platnej legislatívy:
– ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 tzv. GDPR.

Kto som a kontakt na mňa

Mgr. Dagmar Ferencziová - Lýceum

Stračia 72, 949 01 Nitra, SR

IČO: 40493563

DIČ: 1042988562

kontaktný e-mail: ferencziova@ferencziova.sk
(ďalej iba “Správca”)

Aké osobné údaje spracovávam na týchto stránkach

– Meno prípadne priezvisko
– Kontaktný e-mail

Ďalej spracovávam IP adresu a cookies a nespracúvam tzv. citlivé osobné údaje.


Ako osobné údaje získavam

Prezeranie webových stránok www.ferencziova.sk

Pri  prezeraní webových stránok spracovávam vašu IP adresu a cookies.

Registračné formuláre na zasielanie newslettra

V prípade vyplnenia niektorého z registračných formulárov na zasielanie newslettra spracúvam vašu e-mailovú adresu a poskytnuté meno (prípadne priezvisko), ktoré idú do elektronickej databázy online aplikácie na prípravu a rozosielanie mailov Mailchimp. 

Mailchimp prevádzkuje spoločnosť:
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Táto spoločnosť patrí medzi mojich spracovateľov tretích strán. Dbá na dodržiavanie platnej európskej legislatívy na ochranu osobných údajov občanov EU (GDPR) a je certifikovaná na bezpečný prenos dát medzi EU a USA – pozri stránku Privacy shield.

Iné spôsoby získania vašich osobných údajov

Okrem uvedených spôsobov môžem spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že mi ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, e-mailom a podobne. 

Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu 

Všetky newslettre vám zasielam iba v prípade, že dáte k tomu povolenie. Na mojich webových stránkach na to slúžia webové formuláre. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

Vaše ďalšie práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu osobných údajov 

Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)

Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na prenosnosť údajov

Právo namietať

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak máte nejaké otázky prosím kontaktujte ma na ferencziova@ferencziova.sk.


Informácie o ochrane osobných údajov v prípade prihlásenia sa na kurz nájdete v obchodných podmienkach tu.

Informácie o ochrane osobných údajov v prípade homeopatického poradenstva nájdete v obchodných podmienkach tu.


PRIHLÁSTE SA TU, AK CHCETE, ABY SOM VÁM ZASIELALA NOVINKY Z OBLASTI HOMEOPATIE A MOJEJ PRAXE.

Pin It on Pinterest