Ako prebieha homeopatická konzultácia alebo vyšetrenie - ferencziova.sk

Ako prebieha homeopatická konzultácia

homeopaticka konzultacia

Prvá konzultácia u homeopata

Ak ste ešte nikdy nenavštívili homeopata, je náročné predstaviť si, ako bude prebiehať homeopatická konzultácia.Ideálne Vy prichádzate so situáciou, s ktorou chcete pomôcť a viete o nej porozprávať.

Čo homeopat robí

Väčšinou ide o rozhovor medzi Vami a homeopatom. Na základe tohto rozhovoru a pozorovania, zváži homeopat aké sú charakteristické znaky, ktoré potom porovná s charakteristikami jednotlivých homeopatík. V súčasnosti je vyrobených približne 6000 homeopatických liekov. Časť z nich je dostupná aj na Slovensku, alebo sa dajú objednať zo zahraničia. Každý z nich má typické vlastnosti, ktoré sú popísané v odbornej literatúre. U niektorých homeopatík je popis detailnejší, pri novozaradených homeopatikách je popis častokrát oveľa kratší.

O čom sa zhovárate

Rozhovor medzi vami a homeopatom sa zvyčajne týka vašich ťažkostí – ako sa prejavujú, ako začali, čo ich zlepšuje alebo zhoršuje, čo ich sprevádza. Pri chronických ťažkostiach bude homeopata zaujímať najmä to, čo je pre Vás špecifické, čím sa odlišujete od ostatných ľudí, Vaše návyky a preferencie. Môže tiež pýtať na váš život celkovo, na prekonané choroby a ťažkosti počas života.

Ako dlho trvá konzultácia

Priebeh celej konzultácie je veľmi závislý od toho, akú metódu si homeopat zvolí. Jeho voľba je podmienená nielen jeho znalosťami a preferenciami, ale aj typom informácií, ktoré mu vy, ako klient prinášate. Pri klasickom odbere trvá prvý rozhovor okolo dvoch hodín. Pri drobných problémoch alebo iných metódach môže trvať okolo pol hodiny. Pri kontrole je zvyčajná doba asi pol hodiny až jedna hodina.

Pin It on Pinterest