Archívy samuel hahnemann - Homeopatické poradenstvo v Nitre - www.ferencziova.sk

Tag Archives for " samuel hahnemann "

Ako vznikla homeopatia

Ako vznikla homeopatia?

Princíp “podobné nech sa lieči podobným” (Similia similibus curentur) bol známy už v dávnych civilizáciách ako boli starí Mayovia alebo starí Číňania. Hoci v európskom kontexte ju vyslovil už v 5. storočí pred našim letopočtom grécky lekár Hippokrates (460 – 370 p.n.l.), trvalo ďalších osemnásť storočí, kým bola táto myšlienka plne použitá ako základný princíp samostatnej liečebnej metódy - homeopatie. Aj samotný názov homeopatia je vyjadrením tohto princípu, pretože v preklade znamená podobné utrpenie.

Christian Friedrich Samuel Hahnemann

Bolo to v roku 1796, keď nemecký lekár Samuel Hahnemann (1755 - 1843) opísal princíp podobnosti vo svojej eseji Nové princípy určovania liečivých síl liekov (Essay on a New Principle for Ascertaining the Curative Power of Drugs). Rok 1796 sa preto považuje za rok založenia homeopatie.

Základnú knihu homeopatie Organon racionálnej liečby však Hanhnemann publikoval o niekoľko rokov neskôr - v roku 1810. V knihe systematizoval svoje zistenia a popísal princípy a podstatu homeopatickej liečby. Text rozčlenil do 291 paragrafov zameraných na zásady homeopatickej liečby.

§ 2
Najvyšším ideálom liečby je rýchle, nenásilné, trvalé obnovenie zdravia, alebo odstránenie a zničenie ochorenia v celom jeho rozsahu, a to čo najkratším a najspoľahlivejším spôsobom, na základe jasne pochopiteľných princípov.

SAMUEL HAHNEMANN

Organon racionálnej liečby

Zrod homeopatie

Ako však Hahnemann prišiel na nový systém liečenia? Okrem toho, že bol lekárom, venoval sa aj prekladom odbornej literatúry z oblasti medicíny. Pri preklade Materie mediky od Williama Cullena si uvedomil, že nesúhlasí s teóriou, že chinínovník lieči maláriu kvôli tomu, že je trpký a má tonizujúci vplyv na žalúdok, pretože existujú aj iné látky s takýmito vlastnosťami, ktoré ale maláriu neliečia.

Preto sa rozhodol experimentovať sám na sebe. Opakovane užíval dávku chinínovníka až kým sa u neho nezačali prejavovať slabosť, palpitácie, pulzovanie v hlave, úzkosť, teda zjednodušene príznaky horúčky prítomnej pri malárii. Takýmto experimentálnym spôsobom dospel k záveru, že chinínovník lieči maláriu preto, lebo u zdravého človeka vyvoláva symptómy podobné symptómom tohto ochorenia. Uvedomil si teda, že prejavy otravy danou substanciou sa veľmi podobajú konkrétnym ochoreniam.

Vlastnosti homeopatík

Na základe svojho experimentu s chinínovníkom použil podobný princíp overovania si účinkov ďalších substancií. Keďže išlo o jedovaté látky, začal ich Hahnemann postupne riediť a dynamizovať a tak zbavovať toxicity. Nielenže sa týmto spôsobom látky zbavili toxických účinkov, ale navyše sa zachoval ich liečivý efekt.

Čo je potencovanie

Potencovanie je proces, v ktorom sa z materskej tinktúry danej látky (napríklad nechtíka) vyrobí homeopatický liek (v prípade nechtíka nazvaný Calendulla). Homeopatiká vyrábajú farmaceuti podľa liekopisu za presne stanovených podmienok. Najbežnejšie používaná stupnica potencovania na Slovensku je označovaná CH (čítame cé há). Pri tejto stupnici sa vezme jedna kvapka materskej tinktúry východiskovej látky a pridá sa do 99 kvapiek vodného roztoku alkoholu. Roztok je pri príprave homeopatík dynamizovaný, to znamená opakovane pretriasaný. Vznikne riedenie 1CH. Na vytvorenie homeopatika v potencii 2CH, sa vezme jedna kvapka roztoku v potencii 1CH a pridá 99 kvapiek vodného roztoku alkoholu. Následne sa roztok dynamizuje. Pre výrobu vyšších riedení je tento postup opakovaný príslušný počet krát. Výsledný roztok sa potom nanáša na sacharózové alebo laktózové globulky alebo sa použije na výrobu iných foriem homeopatík ako sú kvapky, krémy a iné.

Veľkí výrobcovia homeopatík majú tento proces automatizovaný. Najčastejšie bežne používané potencie sú 5CH, 9CH, 15CH, 30CH. Profesionálni homeopati môžu odporučiť aj vyššie potencie, napríklad 200CH, 1M. Potencovaním sa postupne znižuje toxicita daných východiskových látok. Výber správnej potencie závisí od konkrétneho zdravotného problému a od vitality človeka. S výberom potencie pre domáce použitie Vám v prípade neistoty pomôže lekárnik. Viac sa dozviete v niektorom z ďalších čísel Homeo magazínu.

Prvé skúšky takzvané provingy takto pripravených homeopatík vykonal na sebe a neskôr na dobrovoľníkoch a žiakov. Popísal stovky symptómov jednotlivých homeopatík. Svoje pozorovania spísal do kníh nazvaných. Matérie mediky, ktoré popisujú práve vlastnosti jednotlivých homeopatík.

Rozšírenie homeopatie

Hahnemann zaznamenal úspechy pri liečení najmä počas svojho pôsobenia v nemeckom meste Leipzig. Jeho podporovateľmi sa stali niektorí významní ľudia tej doby - napríklad vojvoda Friedrich Ferdinand alebo rakúsky politik Adam von Müller. Ešte výraznejšie sa homeopatia ukázala byť efektívnou liečebnou metódou pri epidémii šarlachu. Hahnemann liečil 183 pacientov, z ktorých zomrela len jedna stará pani. Konvenční lekári mali v tom čase asi 70% úspešnosť liečby.

Princíp podobnosti dnes

Dodnes homeopati na celom svete hľadajú vhodné homeopatikum na základe princípu podobnosti - teda homeopatikum, ktoré dokáže u zdravého človeka vyvolať symptómy podobné ochoreniu daného pacienta. Napriek rozdielom v metodike, všetky homeopatické školy vychádzajú z tohto základného princípu.

Ďakujeme pán Hahnemann!

Použitá literatúra

Haehl, Richard: Samuel Hahnemann - His Life and Work, B. Jain Publishers 2003
Loudone, Irvine: A brief history of homeopathy, Journal of the Royal Society of Medicine, 2006
Ullman, Dana: A Condensed History of Homeopathy, https://homeopathic.com/a-condensed-history-of-homeopathy
https://www.freewiki.eu/en/index.php?title=Samuel_Hahnemann

Kurz homeopatie


Ak sa chcete dozvedieť viac o homeopatii a naučiť sa správne vyberať homeopatiká v prípadoch zdravotných problémov akými sú kašeľ, prechladnutie, zápal močového mechúra, viróza a podobne, prihláste sa na KURZ HOMEOPATIE, ktorý organizujem každý polrok v Nitre. Viac o kurze sa dozviete tu.

Pin It on Pinterest